Kommer snart!

«Hva som venter bak neste sving, vet bare den som går videre.»